tmu
01 آذر 1401 - 21:36

اعطای مجوز خرید و صادارت توتون به شرط کشت قراردادی با کشاورز

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: مجوز خرید و صادارت توتون به متقاضیانی داده می‌شود که در قالب کشت قراردادی با توتون کاران همراهی کنند.

علی محمد چوپانی در حاشیه میز کشوری توتون و تنباکوی کشور که در گرگان برگزار شد، گفت: این افراد باید کشاورز را در مرحله کاشت، داشت، برداشت و تا مرحله خرید همراهی کنند.او افزود: هر فرد متقاضی به میزان کشت قراردادی و میزان برداشت مجوز صادرات دریافت می کند.چوپانی ادامه داد: در حال حاضر چهار هزار تن توتون در استان برداشت می شود و اگر بتوانیم کشت را به ۱۰ هزار هکتار و برداشت ۲۰ هزار تن برسانیم می توانیم حجم اقتصاد توتون را دو هزار تن افزایش دهیم و موجب اشتغال زایی برای کشاورز شویم.

باشگاه خبرنگاران جوانگلستانگرگان

شناسه خبر: 874423