tmu
17 مرداد 1401 - 08:25

توجه ویژه فرهنگ عاشورایی به تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه

همدان- کارشناس مذهبی با بیان اینکه حرکت و قیام امام حسین (ع) تمام ابعاد شخصیتی یک انسان را دربر می گیرد؛ بر توجه ویژه فرهنگ عاشورایی به تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه تاکید کرد.

حسن محسنی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سبک زندگی، منش زندگی و شیوه زندگی همه شئونات یک فرد را در بر می‌گیرد؛ اظهار کرد: سبک زندگی نسبت به همه جنبه‌های زندگی شمول دارد، این جنبه‌ها اعم از جنبه‌های فردی و اجتماعی شخص است و جنبه‌های فردی سه مرحله اصلی درونی در فرد دارد.

خبرنگار مهروی با بیان اینکه این جنبه‌ها شامل مرحله تفکر و ذهن، مرحله قلب و جان و مرحله رفتار بیرونی شخص است؛ عنوان کرد: اینها در واقع، ابعاد تشکیل دهنده شخصیت یک فرد هستند که بر سبک زندگی و تمام مراحل تأثیر مستقیم می‌گذارد.

تأثیراین کارشناس علوم قرآنی خاطرنشان کرد: زمانی که عاشورا را نگاه می‌کنیم، امام حسین (ع) و حرکت ایشان را می‌بینیم و درک می‌کنیم که پیام ایشان تمام سه بعد شخصیتی یک انسان را دربرمی گیرد و برای اذهان و افکار انسان‌ها اهمیت قائل است.

ع)محسنی راد در ادامه این گفتگو تصریح کرد: در شب عاشورا و دورهمی معنوی و قشنگی که امام حسین (ع) با یارانش در شب وداع داشت؛ امام حسین (ع) چراغ‌ها را خاموش کرد که اگر کسی بخواهد برود و بیعت نکند بدون خجالت در تاریکی برود و اگر کسی می‌ماند با قلب و جان بماند.

دورهمیع)ع)وی ادامه داد: امام حسین (ع) روی فکر قاسم بن الحسن که یک نوجوان است کار می‌کند، این رفتار امام نشانه این است که حتی در سن کودکی هم برای ما مهم هستید و به حضرت قاسم می‌گوید «مرگ برای تو چگونه است» و این نوجوان جواب می‌دهد «عمو جان مرگ برای من از عسل شیرین‌تر است» و این جنبه روحانی و فکری قضیه است.

ع)محسنی راد تاکید کرد: وقتی معصوم با یک نوجوان حرف می‌زند، نشان می‌دهد که فکر نوجوان مهم است و نمی‌گوید این بچه است و نمی فهمد و بزرگ می‌شود یاد می‌گیرد؛ بلکه باید با کودک، نوجوان و جوان صحبت کرد، چشم در چشم، گوش در گوش و صورت به صورت.

نمیفهمداین کارشناس دینی ادامه داد: اگر قرار است که جوان یا کودک قانع شود، باید قانع شود، اگر حرفی دارد نیز باید با تمام جان بشنوید. ما این اعمال و کردار را در مکتب عاشورا می‌بینیم.

وی در ادامه تصریح کرد: قلب نوجوان از دیدگاه روانشناختی اسیر محبت است، اگر در جایی خواستید بر روی نوجوان کار کنید و او را در مسیر مشخصی بیندازید تا در آن مسیر حرکت کند باید به او محبت کنید، محبت به اصطلاح جوان را اسیر می‌کند.

محسنی راد با اشاره به اینکه محبت کردن به کودکان ساختن قلب آنها است، افزود: به همین دلیل بزرگان می‌گویند وقتی نماز می‌خوانید بعد از نماز با لبخند و مهرورزی با بچه‌ها برخورد کنید، این نماز را برای بچه خوشایند خواهد کرد و این عمل بر جنبه قلبی افراد تأثیر می‌گذارد.

تأثیروی با بیان اینکه نمود درونی و جلوه بیرونی دین اسلام، مهرورزی و خوش اخلاقی است، اظهار کرد: خوش اخلاقی از لحاظ رفتاری و مهرورزی از لحاظ قلبی است، در قرآن بسیار تاکید شده است که همدیگر را بغل کنید، اگر کسی را دوست دارید به او بگویید، با روی خوش باهم رفتار کنید چون به بهشت نزدیک خواهید شد.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: اساس اسلام بر پایه محبت بنا شده، این موارد را نیز در جای جای کربلا می‌بینیم که امام حسین (ع) و یارانش چگونه با زنان، یاران، کودکان و دخترهای خود با محبت صحبت می‌کردند.

ع)محسنی راد تشریح کرد: امام حسین (ع) در لحظه آخر، صدای گریه علی اصغر (ع) را می‌شنود و به سوی فرزند خود می‌رود و علی اصغر (ع) را در آغوش می‌گیرد و روایت است که با او وداع کرد و این اصل محبت است.

ع)ع)ع)وی با بیان اینکه کودکان ما آنی نمی‌شوند که ما می‌خواهیم، آنی می‌شوند که ما هستیم، تمام سیره امام حسین (ع) از اول تا آخر که به شهادت رسید یک آموزش برای تمام فرزندان ایشان بود.

ع)این کارشناس دینی در پایان با تاکید بر اینکه الگوی رفتاری ما بر کودکان تأثیر دارد، تصریح کرد: کودکان می بیند و ناخوداگاه تکرار می‌کند و مانند ضبط صوت، همه چیز را حفظ می‌کنند؛ آنها زندگی را از روی دست پدر و مادر یاد می‌گیرد و نیازی نیست گفته شود که چگونه باید باشی بلکه باید رفتار صحیح کنید تا رفتار صحیح را نیز از سوی کودکانتان ببینید.

تأثیرمیبیندناخوداگاه

منبع: مهر
شناسه خبر: 548520